Người dùng Internet được tăng gấp đôi băng thông nhưng vẫn chậm

Ngày Viết bình luận
Các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet đã tăng gấp đôi băng thông cho người dùng trong nước mà không thêm phí. Từ cuối tháng 3, nhiều người sử dụng Internet phát hiện thuê bao của họ được tăng gấp đôi băng thông, dù không thực hiện bất kỳ thay đổi gì trong hợp […] Xem thêm

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc thử nghiệm thành công kính áp tròng thông minh

Ngày Viết bình luận
Hết chip gắn não rồi tới kính áp tròng thông minh, chẳng mấy mà con người ta tiến hóa thành nửa sinh học nửa máy móc. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa thực hiện thành công một nghiên cứu sẽ thay đổi … bộ mặt chúng ta: họ trộn lẫn carbon, polymer và dung […] Xem thêm